Zajęcia

GODZINY OTWARCIA
7:OO—17:OO

ZAJĘCIA WLICZONE W CENĘ CZESNEGO:  (opłaty czytaj więcej)

1. Codziennie organizowane są różnorodne zajęcia mające na celu:

 • rozwijanie percepcji dotykowej, wzrokowej, słuchowej oraz zmysłu równowagi;
 • wspomaganie rozwoju mowy (wykorzystywanie plansz tematycznych, obrazków);
 • rozwijanie motoryki małej i dużej;
 • wzbogacanie doświadczeń dziecka i nabywanie nowych umiejętności.

Nasi opiekunowie w swojej codziennej pracy z dziećmi wykorzystują różnorodne metody wychowawcze m. in.: pedagogikę zabawy, metodę ruchu rozwijającego
W. Sherborne, muzykoterapię, metody relaksacyjne, metodę malowania dziesięcioma palcami, elementy: metody Dobrego Startu, Knillów oraz metody aktywnego słuchania Batti Strauss.

Wszystkie zabawy i zajęcia organizowane przez opiekunów dostosowane są do indywidualnych możliwości i zdolności dziecka.

2. Raz w tygodniu:

 • Gimnastyka dla Smyka, czyli zajęcia ruchowe prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę. Zajęcia te nastawione są na profilaktykę, korekcję wad postawy oraz wspomaganie rozwoju fizycznego dzieci.
 • Zajęcia z logopedą, podczas których specjalista sprawdza indywidualne umiejętności naszych podopiecznych, oraz prowadzi zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój mowy. Zajęcia te odbywają się z całą grupą lub indywidualnie w zależności od potrzeb dzieci uczęszczających do żłobka.
 • Mali Artyści, czyli zajęcia plastyczne rozwijające zdolności manualne dzieci i sprzyjające rozwojowi twórczej aktywności. W trakcie tych zajęć dzieci lepią, wydzierają, rysują, konstruują i malują wykorzystując w ten sposób naturalną potrzebę  tworzenia.
 • Zabawy sensoryczne wspomagające rozwój wszystkich zmysłów. Podczas tych zajęć dzieci mają możliwość poznania świata zewnętrznego oraz własnego ciała za pomocą wzroku, słuchu, węchu, smaku a także dotyku. Często zabawy te mają charakter sensoplastyczny, oparty na tworzeniu różnorodnych mas plastycznych i poznaniu ich struktur, zapachów, kolorów.
 • Język angielski, prowadzony przez wykwalifikowanego lektora, w celu uwrażliwienia dzieci na nowy język, jego melodię i akcent oraz pobudzenia zapału do dalszego rozwijania swoich kompetencji językowych w przyszłości. Poprzez różnorodne piosenki, wierszyki i zabawy ruchowe dzieci mają okazję osłuchać się
  z językiem angielskim, a także poznać mnóstwo słówek i prostych zwrotów.

3. Raz w miesiącu:

 • koncert lub teatr

 

ZAJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE:

 • imprezy (Dzień Dziecka, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Boże Narodzenie, Wielkanoc, baliki)
 • zajęcia otwarte dla rodziców

DOSTĘP DO SPECJALISTÓW:

 • psycholog dziecięcy
 • logopeda
 • fizjoterapeuta