„Zanim pójdę do przedszkola” (zajęcia zawieszone)

Zajęcia dla dzieci od 1 roku do 3 lat z opiekunem
prowadzone przez nauczycielki z naszego żłobka

Zapraszamy na zajęcia,
terminy zajęć to
rozpoczynamy od 
Przeznaczone są dla dzieci 1 roku do 3 lat, czyli także tych,
których rodzice myślą o rozpoczęciu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2017/2018.
Podczas tych zajęć dziecko i opiekun mają okazję wziąć udział w różnorodnych zabawach ruchowych, muzycznych, plastycznych, czy poeksperymentować.
Zajęcia bywają „brudzące” dlatego prosimy przygotować ubranie na zmianę.
Głównym celem spotkań jest przygotowanie dziecka do pobytu w żłobku (przedszkolu) oraz
pokazanie, że świat przedszkolny może być fascynujący i radosny.
Podczas zajęć staramy się zmniejszyć lęk związany z pojawieniem się w nowym i nieznanym otoczeniu oraz
rozwinąć pewność siebie.
Opiekunowie natomiast, mają okazję poznać organizację pracy żłobka (przedszkola) i porozmawiać z nauczycielkami.
Zajęcia trwają 60 min (koszt miesięczny 90 zł).
Prosimy o zabranie wygodnego ubioru oraz dobrego humoru.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny :+48 575 667 513 lub mailowy: wiry@przedszkolekulka.pl