Zajęcia sensoryczne pobudzające zmysły – robimy lody owocowe