Rozkład dnia

6:3O - 8:OO
 • schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca indywidualna z dzieckiem, czynności porządkowe
8:OO - 8:3O
 • powitanie, ćwiczenia poranne
8:3O - 9:OO
 • czynności samoobsługowe i śniadanie
9:OO - 11:15
 • zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, dydaktyczne, teatralne, konstrukcyjne, techniczne, z wykorzystaniem literatury, język angielski, zabawy swobodne, na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki
11:OO - 11:3O
 • czynności samoobsługowe, obiad - zupa
11:3O - 13:OO
 • zajęcia dodatkowe
13:OO - 13:3O
 • czynności samoobsługowe, obiad - II danie
13:3O - 14:45
 • odpoczynek i wyciszenie - dla dzieci młodszych na leżakach,
 • dla dzieci starszych zajęcia relaksacyjne i praca indywidualna
14:45 - 15:15
 • zabawy organizowane przez nauczyciela i swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe
15:15 - 15:3O
 • czynności samoobsługowe i podwieczorek
15:3O - 18:OO
 • sytuacje edukacyjne zaproponowane przez dzieci i nauczyciela organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna z dzieckiem