Harmonijny rozwój
Kontakt z przyrodą
Bezpieczeństwo
Zdrowie
ZAPISY
+48 575 667 513

"Kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć: czułość wobec tego kim jest i szacunek dla tego, kim może się stać"
 
LUDWIK PASTEUR

 

 

 

 

CELE

  • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, empatii i życzliwości do innych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do siebie i świata.
  • Uczenie postaw prospołecznych, przestrzegania podstawowych reguł przebywania w grupie, rozumienia potrzeb innych w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku i tolerancji.
  • Stawianie na samodzielność. Nauka ubierania się, jedzenia, przygotowywania prostych posiłków.
  • Wspieranie rozwoju ruchowego przez codzienne aktywności, zajęcia prowadzone będą przez fizjoterapeutę z doświadczeniem.
  • Rozwijanie procesów poznawczych i mowy dostarczając dzieciom wrażeń, ucząc wyciągania wniosków, poszerzając wiedzę o świecie.
  • Stymulowanie twórczej aktywności przez zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne i swobodną zabawę.
  • Uczenie poznawania przyrody i otaczającego świata przez obserwację i doświadczenie.
  • Budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
  • Rozwijanie gotowości do podjęcia nauki w szkole i w przedszkolu.