Uczymy się zapinać zamki i guziki, ćwiczenia gimnastyczne