Uczymy się pomagać osobom niepełnosprawnym i starszym, język angielski