Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjno – technicznych, kwiatek dla Dziadków