Metody

METODA DOBREGO STARTU:

Celem Metody Dobrego Startu jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka. Metoda ta służy przygotowaniu do nauki czytania i pisania, często jest także wykorzystywana w terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Aktywizuje i integruje percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, funkcje językowe, myślenie symboliczne oraz umiejętności grafomotoryczne.

PEDAGOGIKA ZABAWY:

Pedagogika zabawy jest zbiorem metod aktywizujących, których myślą przewodnią jest „uczymy bawiąc i bawimy ucząc”.

Zabawa staje się punktem wyjścia do różnych działań opartych na ruchu, śpiewie, tańcu, muzyce, ekspresji werbalnej, plastycznej, czy konstrukcyjnej, pozwala wyrażać emocje, rozwijać wiedzę i umiejętności, a także uczy komunikować się i współdziałać w grupie.

METODA WERONIKI SHERBORNE:

Zajęcia te służą rozwijaniu poprzez ruch świadomości własnego ciała, działania w przestrzeni oraz nawiązywania kontaktu z innymi. Celem tej metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, korygowanie występujących dysharmonii, czy innych, ewentualnych zaburzeń rozwoju, rozwijanie poczucia tożsamości, budowanie wiary we własne możliwości.

AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI WG BATII STRAUSS

Ma na celu przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej przez aktywny udział w utworze, wykonywanie odpowiednio dobranych ruchów rytmicznych, tanecznych czy grę na instrumentach.

Rozwija wyobraźnię dźwiękową umożliwiając dziecku wystąpienie w roli współwykonawcy jak i dyrygenta.

METODA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO